Επαφή
Συσκευασία κασέτας

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Συσκευασία κασέτας
Επισκόπηση Συσκευασία κασέτας Έρευνα

Το κασετόφωνο Dispenser επίσης ονομάζεται κασετόφωνο, χρησιμοποιείται για να κρατήσει ένα ρολό κασέτας και να ελέγξει την ταινία για να σφραγίσει το κουτί.Το μηχάνημα με το χέρι μπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της εργασίας... από το να κόβει τις κασέτες με μαχαίρι ή ψαλίδι.Το κασετόφωνο έχει διάφορους τύπους βασισμένους σε διαφορετικές κατασκευές, κυλίνδρους, λαβές κ.λπ. Η επιλογή των σωστών συσκευών για διαφορετικές διαμέσεις του πυρήνα της κασέτας και το διαφορετικό πλάτος της κασέτας είναι σημαντική.

 • Χρησιμοποιείται για ταινίες πλάτους 48mm, 50mm, 72mm

 • Χρησιμοποιείται για πυρήνες εσωτερικής διαμέτρου 25mm, 38mm, 48mm, 76mm

 • Υφίστανται φυσικά κύλινδροι από καουτσούκ και πλακικοί κύλινδροι

 • Το κάλυμμα λεπίδας ή η συσπειρώσιμη λεπίδα είναι διαθέσιμη

 • Προσαρμοσμένα σήματα είναι διαθέσιμα


Σας παρέχουμε το Το καλύτερο μηχάνημα συσκευασίας.

Συσκευασία κασέτας
Συσκευασία κασέτας
Συσκευασία κασέτας
Συσκευασία κασέτας
Συσκευασία κασέτας
Συσκευές για 3» χάρτινο πυρήνα
 • 83020

  Σημείο αριθ.: 83020

  Για την ταινία πλάτους 2" (48/50mm)


 • D83023

  Σημείο αριθ.: D83023

  Για την ταινία πλάτους 2" (48/50mm)

   ·  ·  ·  ,3"· 72/75mm) πλατωνική ταινία


 • 93023

  Σημείο αριθ.: 93023

  Για την ταινία πλάτους 2" (48/50mm)

   ·  ·  ·  ,3"· 72/75mm) widh trade

 • D13023

  Σημείο αριθ.: D13023

  Για την ταινία πλάτους 2" (48/50mm)

   ·  ·  ·  ,3"· 72/75mm) widh trade


 • D230233

  Σημείο αριθ.: D230233

  Για την ταινία πλάτους 2" (48/50mm)

   ·  ·  ·  ,3"· 72/75mm) πλατωνική ταινία


 • 3323

  Σημείο αριθ.: 33023

  Για την ταινία πλάτους 2" (48/50mm)

   ·  ·  ·  ,3"· 72/75mm) πλατωνική ταινία


 • D43023

  Σημείο αριθ.: D43023

  Για την ταινία πλάτους 2" (48/50mm)

   ·  ·  ·  ,3"· 72/75mm) πλατωνική ταινία


 • D5323

  Στοιχεία αριθ.: D5323

  Για την ταινία πλάτους 2" (48/50mm)


 • D63023

  Σημείο αριθ.: D63023

  Για την ταινία πλάτους 2" (48/50mm)

   ·  ·  ·  ,3"· 72/75mm) πλατωνική ταινία


Συσκευές για το Smartape
 • D81520

  Σημείο αριθ.: D8520

  Για την ταινία πλάτους 2" (48/50mm)

 • D8123

  Στοιχεία αριθ.: D8523

  Για την ταινία πλάτους 2" (48/50mm)

 • D82023

  Σημείο αριθ.: D82023

  Για την ταινία πλάτους 2" (48/50mm)

 • D81523

  Σημείο αριθ.: D81523

  Για την ταινία πλάτους 2" (48/50mm)

 • D8123

  Στοιχεία αριθ.: D8523

  Για την ταινία πλάτους 2" (48/50mm)

   ·  ·  ·  ,3"· 72/75mm) πλατωνική ταινία


 • D82023

  Σημείο αριθ.: D82023

  Για την ταινία πλάτους 2" (48/50mm)

   ·  ·  ·  ,3"· 72/75mm) πλατωνική ταινία


Έρευνα προϊόντων
Συσκευασία κασέτας
83020

Σημείο αριθ.: 83020

Για την ταινία πλάτους 2" (48/50mm)


Έρευνα προϊόντων
D83023

Σημείο αριθ.: D83023

Για την ταινία πλάτους 2" (48/50mm)

 ·  ·  ·  ,3"· 72/75mm) πλατωνική ταινία


Έρευνα προϊόντων
93023

Σημείο αριθ.: 93023

Για την ταινία πλάτους 2" (48/50mm)

 ·  ·  ·  ,3"· 72/75mm) widh trade

Έρευνα προϊόντων
D13023

Σημείο αριθ.: D13023

Για την ταινία πλάτους 2" (48/50mm)

 ·  ·  ·  ,3"· 72/75mm) widh trade


Έρευνα προϊόντων
D230233

Σημείο αριθ.: D230233

Για την ταινία πλάτους 2" (48/50mm)

 ·  ·  ·  ,3"· 72/75mm) πλατωνική ταινία


Έρευνα προϊόντων
3323

Σημείο αριθ.: 33023

Για την ταινία πλάτους 2" (48/50mm)

 ·  ·  ·  ,3"· 72/75mm) πλατωνική ταινία


Έρευνα προϊόντων
D43023

Σημείο αριθ.: D43023

Για την ταινία πλάτους 2" (48/50mm)

 ·  ·  ·  ,3"· 72/75mm) πλατωνική ταινία


Έρευνα προϊόντων
D5323

Στοιχεία αριθ.: D5323

Για την ταινία πλάτους 2" (48/50mm)


Έρευνα προϊόντων
D63023

Σημείο αριθ.: D63023

Για την ταινία πλάτους 2" (48/50mm)

 ·  ·  ·  ,3"· 72/75mm) πλατωνική ταινία


Έρευνα προϊόντων
D81520

Σημείο αριθ.: D8520

Για την ταινία πλάτους 2" (48/50mm)

Έρευνα προϊόντων
D8123

Στοιχεία αριθ.: D8523

Για την ταινία πλάτους 2" (48/50mm)

Έρευνα προϊόντων
D82023

Σημείο αριθ.: D82023

Για την ταινία πλάτους 2" (48/50mm)

Έρευνα προϊόντων
D81523

Σημείο αριθ.: D81523

Για την ταινία πλάτους 2" (48/50mm)

Έρευνα προϊόντων
D8123

Στοιχεία αριθ.: D8523

Για την ταινία πλάτους 2" (48/50mm)

 ·  ·  ·  ,3"· 72/75mm) πλατωνική ταινία


Έρευνα προϊόντων
D82023

Σημείο αριθ.: D82023

Για την ταινία πλάτους 2" (48/50mm)

 ·  ·  ·  ,3"· 72/75mm) πλατωνική ταινία


Έρευνα προϊόντων